2017-09-26

Kasberget stigen - Nagu

044

När mamma och pappa hälsade på i Nagu hann mamma och jag också gå en vandringsled jag siktat in mig på redan i början av sommaren. Kasberget stigen ligger rätt nära färjan som går över mot Pargas och vi hade lite svårt att hitta stigen som är väl gömd i skogen, men vi hittade och vandrade länge länge i skogen genom mycket olik terräng för att sen komma till den finaste utsikt man kan tänka sig! Vill man vandra och befinner sig i Nagu tycker jag att det är den här vandringsleden man ska gå, för att se hela Åbo skärgård från 64 meter upp är rätt häftigt. 

046 045 047 048 049 051

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar